Kwaliteit

Luxe exemplaar: een extra mooi postzegel

Prachtexemplaar: een postzegel zonder gebreken

Vrijwel prachtexemplaar: een postzegel met een miniem schoonheidsfoutje, als een speldeprik, een half tandje of iets dergelijks (zegel heeft absoluut geen groot gebrek als een dunne plek of een scheur).

Zeer fraai exemplaar: een postzegel met een mankement, zoals een vouw, een dunne plek, tandinggebrek, klein scheurtje of iets dergelijks. Alle eventuele mankementen staan vermeld in de omschrijving.

Fraai exemplaar: een postzegel met een groter mankement, of meerdere kleine mankementen, zonder dat sprake is van grove beschadigingen. Alle mankementen staan vermeld in de omschrijving.

Alle eventuele mankementen worden bij de beschrijving genoemd, voor zover het (zeer) fraaie exemplaren betreft. Bij samenstellingen wordt een gemiddelde kwaliteit vermeld (gemiddelde van de cataloguswaarde).