Grootrond Dronrijp op 60

Grootrond Dronrijp op 60

Pracht exemplaar 4

Postzegel zonder gebreken.