Grootrond Winsum-Ulrum op 55

Grootrond Winsum-Ulrum op 55 (2 halve tandjes)

Vrijwel pracht exemplaar 3

Postzegel met een miniem schoonheidsfoutje, als een speldeprik, een half tandje of iets dergelijks.